Patríme medzi významných slovenských priemyselných distribútorov ložísk a technických produktov pre priemysel

Hlavným predmetom našej činnos je nákup a predaj ložísk, lineárnych systémov a ich príslušenstva, dopravníkových valcov a pražcov renomovaných domácich a zahraničných výrobcov, vrátane technického poradenstva a diagnostiky.
logo

ložiská a príslušenstvo

logologologologologo
logo

lepiace pásky, lepidlá a čističe

logologologo
logo

lineárna technika

logologologologologologo
logo

prvky na prenos výkonu

logologologologo
logo

tesnenia

logo
logo

mazanie a mazivá

logo
logo

profesionálne náradie

logologo
logo

technické polotovary

logo

priemyselná hygiena

logo
logo

dopravníkové valce

Máte otázky? Kontaktujte nás!

phonemail
TECHNICKÉ
PRODUKTY
PRE PRIEMYSEL
logo