cert

Certifikácia spoločnosti

Spoločnosť KBM, s.r.o. má od roku 2004 zavedený systém manažérstva kvality účelne vybudovaný, udržiavaný a je v súlade s modelom a požiadavkami medzinárodnej normy ISO9001:2000. Okrem spomínaných kritérií, ktoré by mali spĺňať obchodné spoločnosti pôsobiace na trhu, má spoločnosť KBM, s.r.o. v oblasti predaja ložísk a príslušenstva, dopravníkových valcov, produktov na prenos výkonu, produktov priemyselnej chémie a produktov 3M:

• vybudovaný sklad vlastných skladových zásob
• oficiálne certifikované zastúpenie domácich výrobcov
• certifikáty o zastúpení zahraničných výrobcov
iso

Máte otázky? Kontaktujte nás!

phonemail
TECHNICKÉ
PRODUKTY
PRE PRIEMYSEL
logo