Obchodné meno:
KBM, s.r.o.
Prevádzka:
Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline. Oddiel SRO, vložka číslo: 11 829/L
Sídlo:
Žitná 13, 010 04 Žilina
Fakturačné údaje:
IČO: 36 388 041
IČ DPH: SK 20 20 103 943
VEDENIE SPOLOČNOSTI
LINEÁRNA TECHNIKA
VEĽKOOBCHOD - Ložiská a príslušenstvo
MALOOBCHOD
Produktová línia 3M
Prevádzka Spišská Nová Ves
Ekonomické oddelenie
Eva HEIDLEROVÁ
Antónia GRÓFOVÁ
Fakturácia
Sklad

Máte otázky? Kontaktujte nás!

phonemail
TECHNICKÉ
PRODUKTY
PRE PRIEMYSEL
logo