Priemyselná chémia a lepidlá

 Pomocník pre výber lepidla

  Stačí 5 minút a zistíte, ktoré lepidlo od
  spoločnosti Henkel najviac vyhovuje Vašim
  potrebám. Získajte prístup k podrobným
  technickým informáciám, súborom na
  stiahnutie a vzorkám produktov.

loctite_advisor.png SPUSTIŤ VÝBER LEPIDLA

 

 

 

logo_loctite.gif  BONDERITE  LOGO TECHNOMELT  LOGO TEROSON 

Firma Henkel je celosvetovo operujúcim trhovo orientovaným špecialistom
na značky a technológie, ktorý poskytuje komplexnériešenia z jediného zdroja.
Silné a časom overené značky produktov Loctite®, Bonderite®, Technomelt®, Teroson® – sú kľúčovými pri zabezpečení súčasného aj budúceho úspechu na trhu.

 

Udržať v chode – Zachovať jednoduchosť – Urobiť rýchlo
Riešenia firmy Henkel sú určené na pomoc profesionálnom v oblasti údržby
ktoréhokoľvek priemyselného odvetvia, aby mohli pracovať rýchlejšie,zvyšovať
spoľahlivosť zariadení, skracovať ich prestoje a poruchy.

Na tejto stránke ponúkame návod na riešenie problémov:

Pre viac informácií o produktoch a cenách navštívte náš e-shop.

 

loc02.jpg

 


 Návod na riešenie problémov

Zaisťovanie závitových spojov (matice, skrutky, kolíky...)

• Uvoľňovanie matíc, skrutiek a iných závitových dielcov
• Ochrana proti korózii a zadretiu závitových dielcov
 
pdf.jpgZaisťovanie závitových spojov

Utesňovanie potrubí a závitov (kvapalné a plynové potrubné systémy)

• Netesnosti hydraulických, vzduchových, chladiacich, olejových alebo iných závitových tvaroviek
• Blokovania spôsobené odpadom z tradičných páskových a konopnopastových materiálov
• Zaistenie a utesnenie ventilov, meradiel, kohútov a tvaroviek v určenej polohe bez netesností
 
 pdf.jpgUtesňovanie potrubí a závitov

Plošné tesnenia (netesné prírubové spoje)

• Netesné zoskrutkované príruby
• Korózia trením a / alebo únava materiálu spojovacích skrutiek
• Uvoľnenie skrutiek pri deformácii tesnení
• Zabránenie pohybu medzi prírubami
 
pdf.jpg Plošné tesnenia


Upevňovanie valcových súčiastok (dielce valcovitého tvaru)

• Uvoľnené ložiská, puzdra, hriadele alebo iné valcovité diely, ktoré časom nadobudli oválny tvar
• Zabránenie opätovnému výskytu korózie trením a opotrebovaniu v koaxiálnych montážnych spojoch
• Potreba zvýšiť pevnosť
• Zjednodušenie procesu montáže
 
pdf.jpg Upevňovanie valcových súčiastok

Sekundové lepidlá (spájanie malých súčiastok)

• Rýchle spájanie rôznych materiálov
• Dočasné spájanie materiálov počas polohovania alebo opravy
• Opätovné použitie zlomených súčiastok
• Potreba zrýchlenia produkcie
 
pdf.jpg Sekundové lepidláKonštrukčné lepenie (spájanie veľkých / konštrukčných dielcov)

• Silné trvácne spoje medzi rozdielnymi materiálmi
• Nahradenie zvaru / nitovania – nekoróznym spojom s redukovaným napätím
 
pdf.jpg Lepenie konštrukčných dielov 


Pružné utesňovanie a lepenie (pružné spájanie dielcov)

• Spoj odolný voči rázom a vibráciám
• Trvalo pružné spájanie rôznych materiálov
• Spoje majú veľké špáry alebo podliehajú vysokým teplotám
 
pdf.jpg Utesňovanie a lepenie spojov - SILIKÓN  

  pdf.jpg Utesňovanie a lepenie spojov - MS POLYMÉR


Tmely s kovovou výplňou (opotrebované a poškodené diely)

• Opätovné zloženie, oprava kovových častí a montážnych spojov
• Výroba odliatkov, foriem alebo upínacích prípravkov
 
pdf.jpg Tmely s kovovou výplňou 


Produkty odolné voči opotrebeniu (opotrebovanie)

• Oprava alebo zabránenie erózii, klznej abrázii a korózii v zariadeniach,
  ako sú telesá čerpadiel, sklzy, cyklóny, atď.
• Ochrana pred kavitáciou
 
pdf.jpg Produkty odolné voči opotrebeniu 


Čistenie (čistenie súčastí a rúk)

• Čistenie súčastí pred použitím lepidla/tesniacich hmôt
• Potreba odstrániť vytvrdené živice, lepidlá/tesniace hmoty, staré tesnenia a iné tmely bez poškodenia povrchu
• Čistenie elektrických kontaktov
• Čistenie rúk, odstraňovanie atramentu, farby, živice a hrubých nečistôt – s vodou alebo bez nej
 
pdf.jpg Čistenie


Príprava povrchov (pomalé lepenie/slabá priľnavosť)

• Pomalé lepidlo/ tesniaca hmota sa vytvrdzujú iba na olejových, kontaminovaných,
  inertných alebo pasivovaných súčastiach
• Práca v studenom prostredí
• Slabá priľnavosť k substrátu
 
pdf.jpgPríprava povrchov


Mazanie

• Potreba odstránenia opotrebovania alebo poškodenia následkom trenia
• Odolávanie vysokým teplotám a ťažkým prevádzkovým podmienkam
 
pdf.jpg Mazanie - Suchý filmy a oleje

  pdf.jpg Mazivá 

  pdf.jpg Prípravky proti zadieraniu


Ošetrovanie povrchov a zabraňovanie korózii (korodujúce dielce)

• Zabránenie korózii po zmontovaní alebo počas skladovania
• Ochrana pred elektrochemickými účinkami
• Ochrana zvarov pri vysokých teplotách
 
pdf.jpg Povrchová úprava a prevencia proti korózii


Produkty pre havarijné opravy (havarijné opravy)

• Vypĺňanie nadmerne veľkých otvorov, vyhladzovanie drsných zvarov, oprava nekonštrukčných porúch
• Vytvorenie nového O-krúžku – na mieste
• Havarijné upchanie a utesnenie prasknutých alebo netesných potrubí
   
pdf.jpg Produkty pre havarijné opravy


Príslušenstvo (dávkovanie lepidiel a tesniacich hmôt)

• Aplikácia hustých alebo riedkych produktov jednoducho, čisto, presne a bez odpadu
• Manuálne alebo poloautomatické možnosti
 
pdf.jpg Príslušenstvo


Opravné programy pre čerpadlá a centrifúgy, prevodovky a hriadele

• Zabránenie nákladným haváriám
• Zvýšenie spoľahlivosti a výkonu
• Vytvorenie ľubovoľných veľkostí alebo tvarov tesnení
• Zabránenie treniu a korózii
  pdf.jpg Opravné programy  pre čerpadlá a centrifúgy

  pdf.jpg Opravné programy pre prevodovky a hriadele 

Predajňa

mo1.jpg

Otváracie hodiny:

Po-Pia: 7:30 - 16:00

Obed: 11:30 - 12:00

   

Adresa:

Žitná 13, 010 04 Žilina
   
Telefón:

+421 41 70 70 362

+421 41 70 70 366

+421 915 488 753

+421 915 696 442

   
E-mail: predajna@kbm.sk

E-shop

cart.jpg

Pre vstup do e-shopu

kliknite na ikonku

Aktuality

čítať viac