Valčekové ložiská

Valčekové ložiská sa vyrábajú v rôznych vyhotoveniach, ktoré sa líšia usporiadaním a počtom vodiacich nákrúžkov a veľkosťami. Väčšinou ide o ložiská s klietkou, ktoré môžu znášať veľké radiálne zaťaženia a pracovať pri vysokých otáčkach. Ložiská s plným počtom valčekov (bez klietky) môžu lepšie znášať predovšetkým veľké radiálne zaťaženia, avšak vzhľadom ku zvláštnym kinematickým podmienkam nemôžu byť použité pre tak vysoké otáčky ako ložiská s klietkou.

Takzvaný logaritmický profil valčekov a obežných dráh umožňuje optimálne rozdelenie napätia v ložisku. Prínosom tohto riešenia v porovnaní s tradičnými konštrukciami je zvýšená prevádzková spoľahlivosť a väčšia odolnosť voči nesúososti.

Sortiment valčekových ložísk zahŕňa okrem niektorých špeciálnych prevedení tieto základné typy:

 

Valčekové ložiská s klietkou

Jednoradové valčekové ložiská s klietkou

Označenie:

skf_jvl_nu.jpg skf_jvl_n.jpg skf_jvl_nj.jpg skf_jvl_nup.jpg
NU _ _ _ _ N _ _ _ _ NJ _ _ _ _ NUP _ _ _ _

Valčeky v jednoradovom valčekovom ložisku sa vždy pohybujú medzi vodiacimi nákružkami integrovanými na vonkajšom alebo vnútornom krúžku ložiska. Tieto nákružky kombinované so špeciálnou povrchovou úpravou zakončení valčekov redukujú trenie, a preto aj prevádzkovú teplotu. Krúžok s vodiacimi nákružkami môže byť oddelený od druhého krúžku, teda ložisko je rozoberateľné, čo značne zjednodušuje montáž ložiska.

Jednoradové valčekové ložiská môžu znášať veľké radiálne zaťaženia a vysoké otáčky. Sú vyrábané vo viacerých prevedeniach, hlavný rozdiel je v konštrukcii vodiacich nákružkov:

NU prevedenie:

- na vonkajšom krúžku sú dva vodiace nákružky, na vnútornom krúžku nie sú nákružky.

- umožňuje axiálne posuvy v oboch smeroch

N prevedenie:

- dva vodiace nákružky sú na vnútornom krúžku, na vonkajšom krúžku nákružky nie sú

- umožňuje axiálne posuvy v oboch smeroch

NJ prevedenie:

- na vonkajšom krúžku sú dva vodiace nákružky, na vnútornom jeden nákružok.
- umožňuje axiálny posun v jednom smere, axiálne uchytenie v druhom smere.

NUP prevedenie:

- na vonkajšom krúžku sú dva integrované vodiace nákružky, na vnútornom krúžku je jeden integrovaný a jeden voľný nákružok.
- umožňuje axiálne uchytenie v oboch smeroch

 

Dvojradové valčekové ložiská s klietkou

Označenie:

skf_dvl_nn.jpg skf_dvl_nnu.jpg
NN _ _ _ _ NNU _ _ _ _

Dvojradové valčekové ložiská majú nízky profil, veľkú únosnosť a tuhosť. Preto sú používané hlavne v obrábacích strojoch, rotačných mlynoch, veľkých prevodovkách a pod. Ložiská sú rozoberateľné, komponenty ložiska môžu byť montované osobitne.

Dvojradové valčekové ložiská sa najčastejšie vyrábajú hlavne v týchto prevedeniach:

NN prevedenie:

- vodiace nákružky sú na vnútornom krúžku, vonkajší krúžok je bez nákružkov.

NNU prevedenie:

- vodiace nákružky sú na vonkajšom krúžku, vnútorný krúžok je bez nákružkov

Obe prevedenia dovoľujú axiálne posuvy v oboch smeroch v určitých medziach. Vyrábajú sa s kužeľovou aj valcovou dierou.

 

Viacradové valčekové ložiská s klietkou

Štvorradové Šesťradové
skf_4vl.jpg skf_6vl.gif

313_ _ _, 314_ _ _

315_ _ _, 319_ _ _

BC4_ _ _ _, BC2_ _ _ _

NNU 60_ _ M

NNU 69_ _ M

Štvorradové a šesťradové valčekové ložiská sa používajú takmer výhradne na rotujúce hrdlá rotačných mlynov a vo valcových lisoch. Majú nižšie trenie v porovnaní s ostatnými valčekovými ložiskami. Keďže ložisko môže obsahovať veľký počet valčekov, radiálna zaťažiteľnosť viacradového valčekového ložiska je mimoriadne vysoká.

Viacradové valčekové ložiská sú schopné znášať iba radiálne zaťaženia, preto sú montované spoločne s iným typom ložiska, ktoré je schopné prevziať axiálne zaťaženie (napr. guľkové ložisko s kosouhlým stykom, kuželíkové ložisko....).

Štvorradové aj šesťradové valčekové ložiská sú rozoberateľné, teda nie je nutné montovať celé ložisko v celku. Toto veľmi uľahčuje montáž. Ložisko je zároveň schopné kompenzovať určité axiálne posuvy.

 

Valčekové ložiská s plným počtom valčekov

Valčekové ložiská s plným počtom valčekov nemajú klietku, a teda obsahujú maximálny počet valčekov. Preto sú vhodné pre extrémne zaťaženia, avšak nemôžu pracovať pri tak vysokých otáčkach ako ostatné valčekové ložiská. Vyrábajú sa prevažne v týchto prevedeniach:

 

Jednoradové:

Označenie:

skf_jvl_ncf.jpg skf_jvl_njg.jpg
NCF _ _ _ _ NJG _ _ _ _

NCF prevedenie:

- dva integrované vodiace nákružky sú na vnútornom krúžku, jeden na vonkajšom krúžku.

NJG prevedenie:

- dva integrované vodiace nákružky na vonkajšom krúžku, jeden na vnútornom krúžku.
- oproti ostatným valčekovým ložiskám s plným počtom valčekov má výhodu v samozaisťujúcom umiestnení valčekov, teda pri odstránení vnútorného krúžku počas montáže nie je riziko vypadnutia valčekov z obežných dráh.

Oba typy sú schopné znášať axiálne zaťaženie v jednom smere a kompenzovať axiálne posuvy v druhom smere.

 

Dvojradové:

Označenie:

skf_dvl_nnf.gif skf_dvl_nncl.jpg
skf_dvl_nncf.jpg skf_dvl_nnc.jpg skf_dvl_nnb.gif

NNF _ _ _ _

3194_ _

NNCL NNCF NNC NNB

NNF prevedenie:

- ložisko sa štandardne dodáva s tesnením, naplnené mazivom.
- vonkajší krúžok má jeden centrálny vodiaci nákružok, vnútorný krúžok je zložený z dvoch častí a spojený dokopy zaisťovacím krúžkom. Každá časť má po dva vodiace nákružky.

NNC prevedenie:

- tri vodiace nákružky na vnútornom krúžku, vonkajší krúžok je rozdelený a držaný pokope pomocou zaisťovacích komponentov. Obe časti vonkajšieho krúžku sú identické a majú po jednom vodiacom nákružku.
- ložisko zastreďuje hriadeľ axiálne v oboch smeroch.

NNCL prevedenie:

- vnútorný krúžok je identický s NNC prevedením, na vonkajšom krúžku nie sú žiadne vodiace nákružky
- ložisko je udržiavané pokope zaisťovacím krúžkom, ktorý je vložený medzi rady valčekov.
- ložisko umožňuje axiálne posuvy ( v určitom rozsahu) v oboch smeroch.

NNCF prevedenie:

- vnútorný krúžok je identický s NNC prevedením, na vonkajšom krúžku je jeden vodiaci nákružok, zaisťovací krúžok je na druhej strane vonkajšieho krúžku.
- Ložisko znáša axiálne zaťaženie v jednom smere a umožňuje axiálne posuvy v druhom smere.

Špeciálne NNB prevedenie:

  • - vnútorný krúžok je podobného prevedenia ako u NNC ložiska, vonkajší krúžok je širší a bez vodiacich nákružkov

  • - ložisko sa používa v aplikáciách, kde v rámci ložiska majú byť kompenzované veľké axiálne posuvy

 

Viacradové valčekové ložiská s plným počtom valčekov, so štyrmi alebo ôsmymi radmi valčekov

skf_mvl_full.gif

Sú používané hlavne v malých „studených“ rotačných mlynoch, kde sú značné valivé sily, avšak limitované otáčky. Aby sa zaručilo dostatočné mazanie viacradového ložiska, vo vonkajšom krúžku sú mazacie otvory alebo drážky.

NNU prevedenie:

- ložisko má dva odoberateľné vodiace nákružky na vonkajšom krúžku, vnútorný krúžok je bez vodiacich nákružkov.

- ložisko je rozoberateľné a dokáže kompenzovať axiálne posuvy v oboch smeroch

NNC prevedenie:

- Na vnútornom krúžku je od 4 (trojradové) do 6 (päťradové) integrovaných vodiacich nákružkov, jeden integrovaný a jeden voľný vodiaci nákružok na vonkajšom krúžku

- ložisko zastreďuje hriadeľ v oboch smeroch.

NNCL prevedenie:

- vnútorný krúžok je identický s NNC prevedením, vonkajší krúžok je bez vodiacich nákružkov. Ložisko je držané pohromade zaisťovacími krúžkami na oboch stranách vonkajšieho krúžku.

- Ložisko kompenzuje určité axiálne posuvy v oboch smeroch.

 

Obrázky sú ilustračné a pochádzajú z archívov SKF, uverejnené s ich dovolením.

 

Pre viac informácii od SKF kliknite tu.

logo_skf.jpg


Predajňa

mo1.jpg

Otváracie hodiny:

Po-Pia: 7:30 - 16:00

Obed: 11:30 - 12:00

   

Adresa:

Žitná 13, 010 04 Žilina
   
Telefón:

+421 41 70 70 362

+421 41 70 70 366

+421 915 488 753

+421 915 696 442

   
E-mail: predajna@kbm.sk

E-shop

cart.jpg

Pre vstup do e-shopu

kliknite na ikonku

Aktuality

čítať viac